Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Fakta om DS

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus.

Danderyds Sjukhus AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB, med specialistvård med huvudsaklig inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, obstetrik och gynekologi, kirurgi och urologi - utöver förlossningsvården.

I framkant

Sjukhusets strokevård hör till landets främsta och här finns även Stockholms största talklinik, ett nationellt respirationscentrum och Sveriges största universitetsklinik för rehabiliteringsmedicin.

Till sjukhusets spetsområden hör bland annat komplicerade axel- och höftledsoperationer, överviktsoperationer och en högkvalificerad vård och rehabilitering av patienter med hjärtproblem.

Vision och värderingar

Vår vision är att vara Norra Stockholms akutsjukhus - vänligt och proffsigt, smidigt och säkert.

Våra grundläggande värderingar är att med kvalitet och omtanke:

  • ger jag sjukvård på lika villkor utifrån patientens behov
  • visar jag respekt för individen
  • tar jag ansvar för att utveckla och förbättra vården

Visste du att på Danderyds sjukhus...

  • skedde förra året 242 000 läkarbesök varav 101 400 var akuta
  • ägde 9 466 förlossningar rum på de två förlossningsavdelningarna DS förlossning och BB Stockholm. Därmed är Danderyds sjukhus norra Europas största förlossningssjukhus
  • genomfördes 11 347 operationer i slutenvård och 7 058 i dagkirurgi

Ta del av mer kortfakta i Danderyds sjukhus faktablad