Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Utbildningscentrum Clinicum

Välkommen till Clinicum - Danderyds sjukhus utbildningscentrum för medarbetare och studenter.

Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning  och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö. Träning och utbildning sker i såväl seminarieform, klinisk färdighetsträning av olika sjukvårdstekniska moment som avancerad medicinsk simulering med fokus på interprofessionel kommunikation och teamträning.

Visste du att under 2014 har:

  • 2046 elever och studenter genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning på Danderyds sjukhus.
  • 45 deltagare genomfört introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor.
  • 546 studenter och medarbetare deltagit i simuleringsövningar.
  • 300 läkare sökt AT-tjänstgöring till 32 platser.
  • "Larmet går" –  oannonserade simuleringsövningar i hjärtstopp genomförts på 13 enheter. 
  • 33 HLR-instruktörer utbildats under året. På sjukhuset fanns då 192 aktiva HLR-instruktörer.
  • 1820 personer i snitt per månad nyttjat konferenslokalerna på Clinicum.

 

Det är vi som jobbar på Clinicum:
Clinicum personal 2
Bakre raden: RoseMarie Svensson, Karin Pettersson,
Johanna Forssbeck, Malin Ransgart, Jasna Giesecke, Karin Orrsveden.

Främre raden: Anette Andreasson, Sara Örndahl, Per Wahlenius,
Anki Lundberg, Helena Lindèn.

Kontaktupgifter Clinicum

Per Wahlenius – enhetschef Clinicum
08-123 562 75
per.wahlenius@ds.se
Anette Andreasson – administratör Clinicum 
08-123 570 09
Sara Örndahl – administratör Clinicum/KIDS 
08-123 557 11
clinicum@ds.se

FB Twitter