Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Utbildning på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges främsta utbildningscentra.

Omkring 400 studenter går årligen sin medicinska grundutbildning vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, och på Karolinska Institutet vid enheterna för allmän kirurgi, diagnostisk radiologi, internmedicin inklusive kardiologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, obstetrik och gynekologi samt ortopedisk kirurgi. Utbildningen rankas högt i studentutvärderingar och kirurgkursen har utsetts till Sveriges bästa flera år i rad av Medicine Studerandes Förbund.

Dessutom genomför drygt 2 000 studenter delar av sin kliniska utbildning på Danderyds sjukhus. Merparten ingår i Karolinska Institutets utbildningsprogram av blivande läkare, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, barnmorskor och logopeder samt i sjuksköterskeutbildningen vid Sophiahemmet Högskola.

Andra yrkeskategorier som utbildas vid Danderyds sjukhus är undersköterskor, biomedicinska analytiker, dietister, kiropraktorer, medicinska bildvetare, militärsjukvårdare, naprapater, psykologer, socionomer, tandhygienister och vårdadministratörer.

Clinicum, som är sjukhusets utbildningsenhet, finns bland annat ett kliniskt träningscentrum och en klinisk undervisningsavdelning.

På kliniskt träningscentrum får studenter träna medicinska och tekniska färdigheter under klinikliknande former och med ett stort utbud av träningsmaterial. Även medicinskt avancerade patientsimulatorer i akutrumsmiljö finns som kan ändras utifrån övningens karaktär och önskemål.

På kliniska undervisningsavdelningen får studenter utreda, vårda och behandla patienter under handledning av ordinarie personal (erfarna sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter). Här arbetar läkarstudenter, blivande arbetsterapeuter, sjukgymnaststudenter och sjuksköterskestudenter tillsammans i vårdlag. Den tvärprofessionella lärandemetoden bidrar till ökad kunskap om och förståelse för varandras yrken, och metoden har fått stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt.