Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Utbildningscentrum Clinicum

Välkommen till Clinicum - Danderyds sjukhus utbildningscentrum för medarbetare och studenter.

Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning  och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö. Träning och utbildning sker i såväl seminarieform, klinisk färdighetsträning av olika sjukvårdstekniska moment som avancerad medicinsk simulering med fokus på interprofessionel kommunikation och teamträning.

Visste du att under 2015 har:

  • 2 011 elever och studenter från 23 olika utbildningsprogram genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning på Danderyds sjukhus.
  • 59 deltagare genomfört introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor.
  • 684 studenter och medarbetare deltagit i simuleringsövningar.
  • 566 läkare sökt till 32 platser för AT-tjänstgöring.
  • "Larmet går" – oannonserade simuleringsövningar vid hjärtstopp genomförts på 18 enheter.
  • 28 HLR-instruktörer utbildats och på sjukhuset fanns då 166 aktiva HLR-instruktörer.
  • KTC haft drygt 11 800 besökare
  • 38 010 personer nyttjat konferenslokalerna på Clinicum

Det är vi som jobbar på Clinicum:

Clinicum personal 2
Bakre raden: RoseMarie Svensson, Karin Pettersson,
Johanna Forssbeck, Malin Ransgart, Jasna Giesecke, Karin Orrsveden.

Främre raden: Anette Andreasson, Sara Örndahl, Per Wahlenius,
Anki Lundberg, Helena Lindèn.

Kontaktupgifter Clinicum

Per Wahlenius – enhetschef Clinicum
08-123 562 75
per.wahlenius@ds.se
Anette Andreasson – administratör Clinicum 
08-123 570 09
Sara Örndahl – administratör Clinicum/KIDS 
08-123 557 11
clinicum@ds.se

FB Twitter